Hội đồng biên tập

HỘI ĐỒNG TƯ VẤN

GS.TS. Nguyễn Đông Phong

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

GS.TS. Sử Đình Thành

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

GS.TS. Hoàng Thị Chỉnh

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

GS.TS. Hồ Đức Hùng

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

GS.TS. Dương Thị Bình Minh

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

GS.TS. Trần Ngọc Thơ

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

GS.TS. Võ Thanh Thu

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

GS.TS. Đoàn Thị Hồng Vân

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

PGS.TS. Nguyễn Đình Thọ

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

PGS.TS. Hồ Viết Tiến

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

TS. Bùi Quang Hùng

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

 

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

GS.TS. Nguyễn Trọng Hoài

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

TS. Huỳnh Lưu Đức Toàn

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

GS.TS. Trần Thị Lý

Trường Đại học Deakin, Úc

GS.TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Việt Nam

GS.TS. Phạm Hoàng Văn

Đại học Baylor, Mỹ

PGS.TS. Trần Mai Đông

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

PGS.TS. Lê Nhật Hạnh

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

PGS.TS. Hoàng Trọng Hùng

Đại học Huế, Việt Nam

PGS.TS. Huỳnh Việt Khải

Trường Đại học Cần Thơ, Việt Nam

PGS.TS. Vũ Minh Khương

Đại học Quốc gia Singapore, Singapore

PGS.TS. Đặng Tùng Lâm

Đại học Đà Nẵng, Việt Nam

PGS.TS. Ngô Viết Liêm

Đại học New South Wales, Úc

PGS.TS. Trần Thanh Long

Đại học Warwick, Anh

PGS.TS. Phạm Duy Nghĩa

Đại học Fulbright, Việt Nam

PGS.TS. Nguyễn Phong Nguyên

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

PGS.TS. Bạch Ngọc Thắng

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Việt Nam

PGS.TS. Phạm Khánh Nam

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

TS. Trịnh Tú Anh

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

TS. Trần Thị Tuấn Anh

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

TS. Khiếu Văn Hoàng

Đại học Fulbright, Việt Nam

TS. Nguyễn Quốc Hùng

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

TS. Vũ Văn Trung

Đại học Bangor, Anh