» National Conference

HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA
“HỆ THỐNG THÔNG TIN TRONG KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ”

Bạn có thể sử dụng Background sau cho Zoom.

Hội Thảo Quốc Gia (HTQG) với chủ đề “Hệ thống thông tin trong Kinh doanh và Quản lý” năm 2021 (ISBM 2021) nhằm tăng cường chia sẻ kết quả nghiên cứu về quản trị các nguồn lực thông tin, phát triển các giải pháp và dịch vụ dựa trên công nghệ thông tin, khai thác các hệ thống thông tin trong các dạng tổ chức cũng như cấp độ cá nhân. HTQG ISBM 2021 sẽ được tổ chức kết hợp với hội thảo quốc tế “The 2021 International Conference on Artificial Intelligence and Big Data in Digital Era 2021” (ICABDE 2021). HTQG ISBM 2021 được tổ chức bởi Khoa Công nghệ Thông Tin Kinh doanh, Trường Đại học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh, từ ngày 18-19, tháng 12, 2021. HTQG tiếp nhận các bài báo từ nhiều lĩnh vực khác nhau của Hệ thống thông tin, Hệ thống thông tin quản lý và Thương mại điện tử.

HTQG ISBM 2021 chỉ chấp nhận các bài viết được viết bằng tiếng Việt (nếu tác giả muốn nộp bài bằng tiếng Anh, xin vui lòng nộp bài qua Hội thảo ICABDE 2021) về các chủ đề sau đây, nhưng không giới hạn:

·         Big data for Business and Management/ Dữ liệu lớn cho Kinh doanh và Quản lý

·         Artificial intelligence for Business / Trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh

·         Business Intelligence Systems/ Các hệ thống trí tuệ kinh doanh

·         Business Process Reengineering/ Tái cấu trúc quy trình kinh doanh

·         Business and Economic Simulations/ Mô phỏng Kinh doanh và Kinh tế

·         Business Analytics/ Phân tích kinh doanh

·         Digital Marketing/ Ma-ket-ting số

·         E-learning/ Hệ thống học điện tử

·         Training and Education in IS/ Giáo dục và Đào tạo trong Hệ thống thông tin

·         E-Commerce and E-Government/ Thương mại điện tử và Chính phủ điện tử

·         Digital transformation/ Chuyển đổi số

·         IoTs and Cloud Computing Applications/ Internet vạn vật và Các ứng dụng điện toán đám mây

·         IT Project Management/ Quản lý dự án công nghệ thông tin

·         Machine Learning and Data mining in Business/ Học máy và khai phá dữ liệu trong kinh doanh

·         Marketing Information Systems/ Các hệ thống thông tin ma-ket-ting

·         Networked Business Models/ Các mô hình kinh doanh kết nối

·         Quantitative Models for Information Systems/ Mô hình định lượng cho hệ thống thông tin

·         Social Network Analytics/ Phân tích mạng xã hội

·         Smart Cities/ Các thành phố thông minh

·         Technology Based Service Development and Delivery/ Phát triển và chuyển giao các dịch vụ dựa trên công nghệ

·         Workflow and Process Management/ Quản lý quy trình và tiến trình xử lý công việc

Các bài viết được chấp nhận và được trình bày tại phiên làm việc ISBM 2021 sẽ được đăng trên kỷ yếu hội nghị ISBM 2021 có mã số ISBN. Những bài báo được lựa chọn bởi Hội đồng ISBM 2021 sẽ được mời mở rộng để đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á (JABES) số đặc biệt SE05 với chủ đề “Hệ thống thông tin quản lý – JABES/MIS 2021”, Biên tập viên Khách mời – TS. Nguyễn Quốc Hùng.

 

 

Hạn cuối nộp bài

15/11/2021

Thông báo chấp nhận

30/11/2021

Ngày tổ chức hội thảo

19/12/2021

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA “HỆ THỐNG THÔNG TIN TRONG KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ”

Sáng Chủ nhật, ngày 19/12/2021

Hình thức: Trực tuyến (Online) trên phần mềm zoom địa chỉ https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZAvdeqgqjwqGNTRWrbZmuFUnyCPdEuz2S1b (Ghi chú: Đại biểu, Khách mời, Tác giả/ Nhóm tác giả cần đăng ký tên và địa chỉ e-mail khi tham dự Hội thảo)

08h30-09h00: Đăng ký đại biểu (Registration)

09h00-09h15: Khai mạc hội thảo (Welcome Speech)

09h15-10h45: Báo cáo nghiên cứu toàn thể (Plenary Talk)

10h45-11h30: Trao đổi thảo luận (Discussion on Keynotes)

09h00-09h05

Tuyên bố lý do, Giới thiệu đại biểu, Khách mời.

MC

09h05-09h10

Phát biểu khai mạc đơn vị đăng cai tổ chức Hội nghị ISBM’21.

TS Bùi Quang Hùng
Hiệu trưởng Trường Công nghệ và Thiết kế, Đại học UEH

.

PHIÊN TOÀN THỂ: CÁC BÁO CÁO MỜI

09h15-09h45:         Báo cáo mời 01

ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU LỚN
TRONG CHUYỂN ĐỔI SỐ

PSG.TS Phạm Văn Hải, Khoa Khoa học máy tính,
Trường Công nghệ thông tin & Truyền thông – Đại học Bách khoa Hà Nội

09h45-10h15:         Báo cáo mời 02

SSU.ERP EXPRESS – GOLIVE SAU 19 NGÀY LÀM VIỆC

Ông: Thẩm Văn Hương, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Phần mềm SS4U
Trưởng phân hệ tài chính , quản trị dự án ERP triển khai Oracle EBS cho Bibica, Savimex…

10h15-10h45:         Báo cáo mời 03

NHỮNG VẤN ĐỀ MỚI TRONG BÁN LẺ VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Ông: Đinh Công Chinh – Vice Director/CIO tại ACFC Vietnam

10h45-11h30:        Trao đổi, thảo luận

 


Chiều chủ nhật, ngày 19/12/2021

Phiên báo cáo song song A (Parallel Session A) – Phòng 1 (MIS)

VAI TRÒ CỦA HỆ THỐNG THÔNG TIN TRONG
KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ

Người chủ trì (Chair): PGS.TS Nguyễn Mạnh Tuân, Trưởng Bộ môn Hệ thống thông tin quản lý, Khoa Quản lý Công nghiệp, Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

Hình thức: Trực tuyến (Online) trên phần mềm zoom địa chỉ: https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZAvdeqgqjwqGNTRWrbZmuFUnyCPdEuz2S1b (Ghi chú: Đại biểu, Khách mời, Tác giả/ Nhóm tác giả cần đăng ký tên và địa chỉ e-mail khi tham dự Hội thảo)

Thời gian: 13h30 – 17h00

Thời gian

Báo cáo trình bày

Tác giả/ Nhóm tác giả

13h30-14h00

Hỗ trợ của hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) cho hoạt động bán lẻ – Trường hợp nghiên cứu tại các doanh nghiệp Việt Nam

Vũ Quốc Thông

Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh

14h00-14h30

Cơ hội và thách thức cho các ngân hàng Việt Nam khi triển khai ứng dụng Big Data & AI trong thời đại kinh tế số.

Phạm Thủy Tú, Trương Xuân Hương, Lâm Hoàng Trúc Mai

Trường đại học Tài chính – Marketing TP. Hồ Chí Minh

14h30-15h00

Nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động chuỗi cung ứng sản xuất ô tô: Trường hợp nghiên cứu tại công ty TNHH VINFAST – VINGROUP

Vũ Xuân Nam, Ngô Mai Phương

Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông – Đại học Thái Nguyên

15h­00-15h30

Sự điều chỉnh của pháp luật đối với trí tuệ nhân tạo

Mai Nguyễn Dũng

Khoa Luật, Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước, Trường Đại học UEH

Lương Nguyễn An Nhiên

Khoa Luật, Kinh tế và Quản lý, Đại học Utrecht (Hà Lan)

15h30-16h00

Nghiên cứu đánh giá các nhân tố tác động đến chất lượng của mô hình đào tạo Blended Learning

Trịnh Hoài Sơn, Lê Quỳnh Trang, Phạm Đức Toàn, Nguyễn Hoa Chi, Vũ Thu Phương, Ngô Thùy Linh

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

16h00-16h30

Tác động của công nghệ thông tin tới hiệu quả đổi mới sáng tạo của các doanh nghiệp sản xuất ở Việt Nam: Kiểm chứng bằng SEM và fsQCA

Nguyễn Thị Bạch Tuyết

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

16h30-17h00

Các đặc điểm tính cách tác động đến ý định đầu tư tiền điện tử của nhà đầu tư cá nhân: Một nghiên cứu tại Việt Nam

Phạm Xuân Kiên,

Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh

Nguyễn Ngọc Duy

Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh

Nguyễn Đức Cương

Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh


Chiều Chủ nhật, ngày 19/12/2021

Phiên báo cáo song song B (Parallel Session B) – Phòng 2 (IT)

PHƯƠNG PHÁP CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG TRONG
KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ

Người chủ trì (Chair): TS. Huỳnh Văn Đức, Khoa Công nghệ thông tin Kinh Doanh, Trường Công nghệ và Thiết kế, Đại học UEH

Hình thức: Trực tuyến (Online) trên phần mềm zoom địa chỉ: https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZAvdeqgqjwqGNTRWrbZmuFUnyCPdEuz2S1b (Ghi chú: Đại biểu, Khách mời, Tác giả/ Nhóm tác giả cần đăng ký tên và địa chỉ e-mail khi tham dự Hội thảo)

Thời gian: 13h30 – 17h00

Thời gian

Báo cáo trình bày

Tác giả/ Nhóm tác giả

13h30-14h00

Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm bằng kỹ thuật seo On-pages Rankmath trên nền tảng WordPress

Nguyễn Thị Thu Hà

Trường Đại Học Công Nghệ Thành Phố Hồ Chí Minh

Trần Việt Tâm

Trường Đại Học Ngân Hàng TP. Hồ Chí Minh

14h00-14h30

Ứng dụng trò chơi mô phỏng quản lý doanh nghiệp trong đào tạo hệ thống thông tin tại Trường Đại học Kinh tế – Luật

Nguyễn Quang Hưng, Nguyễn Hữu Thuận, Nguyễn Hoàng Tuyết Nhi, Bùi Nguyễn Bảo Quyên, Nguyễn Đỗ Thanh Thùy, Trần Nhật Minh, Nguyễn Thị Duyên Ngọc,Trang Thị Ngọc Hân

Trường Đại Học Kinh tế – Luật – Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh

14h30-15h00

Phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu lớn về nguồn nhân lực chất lượng cao cho Doanh Nghiệp Nhỏ và Vừa tại Việt Nam: Đánh giá nhu cầu và đề xuất giải pháp

Lê Thị Thu

Trường Đại học Thương mại

Phạm Xuân Lâm

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

15h00-15h30

Năng lực chủ thể trong khả năng chịu trách nhiệm cho lỗi do Robot sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo gây ra

Võ Thị Ngoan, Tô Quỳnh Như, Phạm Anh Thông

Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

15h30-16h00

Sử dụng kỹ thuật khai phá dữ liệu nhằm dự đoán hiệu suất làm việc của ứng viên

Trần Thị Thu

Trường Đại học Luật Hà Nội

Nguyễn Tiến Đạt

Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh

16h00-16h30

Mô hình chủ đề trong khám phá xu hướng nghiên cứu và ứng dụng công nghệ điện toán biên

Lê Trần Duy Sang, Bùi Thanh Hiếu

Trường Công nghệ và Thiết kế, Đại học UEH

16h30-17h00

Ứng dụng mô hình Catboost trong nhận diện gian lận thẻ tín dụng

Dương Minh Trúc, Nguyễn Duy Nghĩa, Châu Thị Bích Trâm, Nguyễn Văn Hồ, Hồ Trung Thành

Trường Đại học Kinh tế – Luật, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

Nộp Bài

  • Các bài viết cần đảm bảo tỷ lệ trùng lặp không quá 30%, không cần tuân theo mẫu, nhưng cần có những mục chính của một bài báo khoa học.
  • Các bài viết được nộp qua hệ thống quản lý EasyChair.

Đăng Kí Tham Dự

HTQG ISBM 2021 miễn phí tham dự cũng như đăng bài cho các tác giả.

Liên Hệ

Nếu có bất kì câu hỏi nào liên quan đến HTQG ISBM 2021, xin vui lòng liên hệ với TS. Nguyễn Quốc Hùng theo địa chỉ email sau: hungngq@ueh.edu.vn.